Electronical notification about agriculture animal

  • Service code:
    LDC 011
  • Service provider:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Type of Service:
    E-Service
Nodrošināt lauksaimniecības dzīvnieku datu paziņošanu par notikumiem 7 dienu laikā , kas aizvieto papīra veidlapas un paātrina informācijas paziņošanas iespējas. Izmantojot Elektronisko ziņojumu ievades sistēmu, saimniecībā nav jāuztur Novietnes žurnāls papīra dokumenta veidā