Registration of domestic (pet) animals

  • Service code:
    LDC 009
  • Service provider:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Type of Service:
    E-Service
Veikt mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju