Application registration from persons engaged in livestock evaluation, monitoring, artificial insemination, ova and embryo transplantation

  • Service code:
    LDC 008
  • Service provider:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Type of Service:
    Service
Jāiesniedz iesniegums sertifikāta saņemšanai darbībai konkrētā darbības jomā, klāt pievienojot izglītību, apmācību un praktiskās darbības apmācību dokumentu vai izziņu kopijas. Klāt jāpievieno informācija par maksājumu Izvērtēt personu iesniegumu sertifikāta saņemšanai, saskaņā ar noteiktiem Ministru kabineta noteikumiem