Archived document copy with confirmation upon individual request

  • Service code:
    LDC 007
  • Service provider:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Type of Service:
    Service
Dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam (LDC uzdevums)