Fishing fleet modernization

  • Service code:
    LAD.44
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    Service
Atbalsta mērķis ir zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstākļu uzlabošana, jūras bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana un zvejas kuģu energoefektivitātes palielināšana.