Sviesta/vājpiena pulvera intervences iepirkums

  • Service code:
    LAD.42
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    Service
Intervences mērķis ir atbalstīt piena produktu tirgus cenas, nosakot tiem garantēto cenu, ja tie atbilst noteiktajām kvalitātes prasībām.