Aid for ensuring the activities of plant gene banks, central databases, and molecular passportisation laboratories

  • Service code:
    LAD.11_13
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    Service
Atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai.