Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā

  • Service code:
    LAD RO
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Pasākuma ietvaros ražotāju grupa īsteno Atzīšanas plānu, un ne vēlāk kā pēc pieciem gadiem grupa kļūst par ražotāju organizāciju.