Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma

  • Service code:
    LAD MLS
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Mazo lauksaimnieku atbalsts ir vienkāršots ikgadējs tiešais maksājums saimniecībai 500euro apmērā, kurš aizstāj vienoto platības maksājumu, zaļināšanas maksājumu, maksājumu gados jauniem lauksaimniekiem un brīvprātīgo saistīto atbalstu.