Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma

  • Service code:
    LAD MLS
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Mazo lauksaimnieku atbalsts (MLS) ir vienkāršots ikgadējs tiešais maksājums saimniecībai 500 EUR apmērā, kurš aizstāj Vienoto platības maksājumu (VPM), Zaļināšanas maksājumu, Maksājumu gados jauniem lauksaimniekiem (JAL) un Brīvprātīgu saistītos atbalstus (BSA). Dalībai Mazo lauksaimnieku atbalstu shēmā lauksaimnieki varēja pieteikties tikai 2015.gadā.