Separated transitional state aid in special circumstances for new farmers (JAL)

  • Service code:
    LAD JAL
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem (JAL) - fiziskām un juridiskām personām - ir papildinošs maksājums par pirmajiem saimniecības VPM ha, kas nepārsniedz 90 ha slieksni.