Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

  • Service code:
    LAD ADSI
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Mērķis - ir veicināt lauku ainavas uzturēšanu un sekmēt lauksaimniecisko darbību teritorijās, kurās ir apgrūtināta lauksaimnieciskā darbība.