Marketing measures

  • Service code:
    LAD 54.03
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    Service
Pasākuma mērķis ir sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, kā arī uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu.