Support for investments in processing

  • Service code:
    LAD 4.2.
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē pasākuma mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.