Control and enforcement

  • Service code:
    LAD 36.01
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    Service
Pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu zvejas kontroles, inspekcijas un izpildes sistēmas īstenošanai saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 76. panta 1. punktu.