Productive investments in aquaculture

  • Service code:
    LAD 22.02
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    Service
Pasākuma mērķis ir akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana.