The local action group operation and territory development

  • Service code:
    LAD 19.4
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    Service
Pasākuma mērķis ir sekmēt efektīvu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, piešķirot atbalstu vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai, tā veicinot lauku un zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju attīstības nepārtrauktību.