Valsts meža dienests

Neatļauta ciršana Daugavas lokos – 1 kubikmetrs baltalkšņa koksnes izmaksā 100 euro. Vai ir vērts?

Neatļauta ciršana Daugavas lokos – 1 kubikmetrs baltalkšņa koksnes izmaksā 100 euro. Vai ir vērts?

Aizsargājamajā ainavu apvidū Augšdaugava un Daugavas upes aizsargjoslā  nelikumīgi, vienlaidus platībā iznīcināti 3,98 ha meža – pārsvarā baltalkšņa audzes, no nocirstās platības iegūti 288,2...

Publicēts: 04.03.2015

Atmežošana skaitļos Pierīgā

Atmežošana skaitļos Pierīgā

Rīgas tuvākajā apkārtnē 2014. gadā 56,72 hektāri meža ir tikuši atmežoti, t.i., meža zemei ir mainīts lietojuma veids. Ministru kabineta noteikumos ir teikts, ka atmežošana ir tad, kad cilvēka...

Publicēts: 04.03.2015

Janvārī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,85 milj. kubikmetru

Janvārī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais ciršanas apjoms ir 1,85 milj. kubikmetru

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas  – 2015. gadā no 1. līdz 31. janvārim meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos* koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes...

Publicēts: 25.02.2015

Arī Zemgalē meža degšanas gadījums

Arī  Zemgalē meža degšanas gadījums

Otrs meža ugunsgrēks nebija ilgi jāgaida – Valsts meža dienests Zemgales virsmežniecības teritorijā svētdien  15. februārī pulksten 18.48 reģistrējis meža degšanas gadījumu.

Publicēts: 18.02.2015

Austrumlatgalē nelikumīgi nomedītas divas stirnas

Austrumlatgalē nelikumīgi nomedītas divas stirnas

Austrumlatgales virsmežniecības darbinieki, sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem, aizturējuši divus malu medniekus, kuri nelikumīgi nomedījuši divas stirnas, medību saimniecībai nodarīti...

Publicēts: 18.02.2015
employee

Andis Krēsliņš

Ģenerāldirektors