Valsts meža dienests

Valsts meža dienesta un Valsts policijas sadarbība

Izbraucot uz pārkāpuma vietu mežā, operatīvāk jāsadarbojas informācijas apmaiņā un nodošanā, pie šāda slēdziena nonāca Valsts meža dienesta un Valsts policijas darbinieki tikšanās reizē Ziemeļvidzemē...

Publicēts: 11.02.2016

Jaunās VMD ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ieviešana

Valsts meža dienests ilgstoši uzturēja divas informatīvās sistēmas par mežu – tekstuālo un ģeogrāfisko. Nepieciešamība nepārtraukti salāgot divas patstāvīgas sistēmas, kā arī saskaroties ar jaunām...

Publicēts: 11.02.2016

Zemkopības ministrijas skaidrojums Medību likuma grozījumiem par meža cūku medībām saistībā ar ĀCM apkarošanu

Medību likuma Pārejas noteikumu 12. līdz 21.punkts ir stājies spēkā 2015. gada 2. decembrī ar 2015. gada 26. novembra likumu „Grozījums Medību likumā” (turpmāk – likums).  

Publicēts: 11.01.2016

Jauna Ģeogrāfiskās informācijas sistēma

Jau vairāk nekā divu gadu garumā norisinās darbs pie Valsts meža dienesta Informācijas sistēmas modernizācijas. Atbilstoši Zemkopības ministrijas noslēgtajam līgumam par „Valsts meža dienesta...

Publicēts: 21.12.2015

Piekļuve jaunajai informācijas sistēmai

Sākot ar 2016. gada 7. janvāri darbību uzsāk VMD Ģeogrāfiskā informācijas sistēma (turpmāk-VMD ĢIS), kas paplašinās VMD informācijas sistēmas lietotāju iespējas, tai skaitā būs pieejama aktuāla...

Publicēts: 18.12.2015
employee

Andis Krēsliņš

Ģenerāldirektors