Valsts meža dienests

Zemkopības ministrijas skaidrojums Medību likuma grozījumiem par meža cūku medībām saistībā ar ĀCM apkarošanu

Medību likuma Pārejas noteikumu 12. līdz 21.punkts ir stājies spēkā 2015. gada 2. decembrī ar 2015. gada 26. novembra likumu „Grozījums Medību likumā” (turpmāk – likums).  

Publicēts: 11.01.2016

Jauna Ģeogrāfiskās informācijas sistēma

Jau vairāk nekā divu gadu garumā norisinās darbs pie Valsts meža dienesta Informācijas sistēmas modernizācijas. Atbilstoši Zemkopības ministrijas noslēgtajam līgumam par „Valsts meža dienesta...

Publicēts: 21.12.2015

Piekļuve jaunajai informācijas sistēmai

Sākot ar 2016. gada 7. janvāri darbību uzsāk VMD Ģeogrāfiskā informācijas sistēma (turpmāk-VMD ĢIS), kas paplašinās VMD informācijas sistēmas lietotāju iespējas, tai skaitā būs pieejama aktuāla...

Publicēts: 18.12.2015

Latvijā 15!

Piecpadsmitais auto „Mercedes Benz Unimog” – Talsos.  14. decembrī klātesot Valsts meža dienesta  ģenerāldirektoram Andim Krēsliņam, Ziemeļkurzemes virsmežniecības  virsmežzinim Uldim Frīdenbergam un...

Publicēts: 18.12.2015

Sākas lūšu medību sezona

1. decembrī sākas jaunā lūšu medību sezona. Valsts meža dienests ir izdevis rīkojumu, kas nosaka pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjomu 2015./2016.  gada medību sezonai  –  150 dzīvnieku.

Publicēts: 30.11.2015
employee

Andis Krēsliņš

Ģenerāldirektors